Kaikki kokoelmat
Asukasliittymä
Asukasliittymä työn tilaus
Asukasliittymä työn tilaus
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kirjaudu ensin asukasliittymään osoitteessa asukas.firasor.fi.


Kirjauduttuanne asukasliittymään heti ensimmäisenä on huoltotyön tilaus.


Valitkaa huoneistonne minne haluatte tilata huoltotyön.


Valittuanne huoneiston painakaa Tilaa huoltotyö.


Jonka jälkeen avautuu ponnahdusikkunaan huoltotyön tilaus lomake, jossa on automaattisesti täytetty huoneiston ja käyttäjänne tiedot.


Täyttäkää ja lähettäkää lomake.

Vastasiko tämä kysymykseesi?