Siirry pääsisältöön
Tapahtumat

Kohteissa havaitut tarpeet tai tapahtumat.

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kaikki tässä artikkelissa olevat asetukset löytyvät osiosta Tapahtuma-asetukset, ne kaikki ovat toimipistekohtaisia asetuksia ja kaikki oikeudet Töiden kirjaus => Tapahtumat -osion oikeuksia, ellei erikseen mainita muuta.

Tapahtumat ovat kevyt tapa kirjata tarpeita ja tapahtumia kohteille.

Nämä voidaan sitten lähettää hyväksyttäväksi kohteen yhteyshenkilöille.

Niiden pohjalta voidaan myös tehdä täysiveroisia työmääräimiä.

Käyttöönotto

Sallikaa kaikille käyttäjäryhmille, jotka haluatte käyttävän tätä toimintoa sivulle Töiden kirjaus => Tapahtumat oikeus.

Jos sivua ei löydy oikeuksista ottakaa yhteyttä Firasorin myyntiin.

Mistä voi luoda

Tapahtuman voi luoda ympäri ohjelmaa.

Uuden tapahtuman lisäys nappiloissa on tägi-merkki.

Plus-nappulan avulla

Mistä tahansa ohjelman sivulta voi lisätä tapahtuman valikon +-nappulan avulla.

Tämän nappulan takaa löytyy Tapahtuma-nappula, jota painamalla avautuu uuden tapahtuman luonti.

Työlistalta

Työntekijöiden työlistalla löytyy jokaisen työn kohdalta tägi nappula, jota painamalla avaa tapahtuman luonnin kyseisen työn kohteeseen.

Kohdekortilta

Kaikilta kohdekortin välilehdiltä löytyy Lisää tapahtuma-nappula

Kaikkialla missä kohdekorttikin

Esimerkiksi työn muokkauksen kohde valikossa.

Löytyy jokaisen kohteen kohdalta Kohdekortti-nappulan lisäksi tägi-nappula, jota painamalla avautuu siihen kohteeseen uuden tapahtuman luonti.

Tapahtumat-sivulta

Kohdekortilla Tapahtumat-välilehdellä tai Töiden kirjaus => Tapahtumat-sivulla löytyy + Uusi nappula, jolla voi myös luoda uuden tapahtuman.

Tapahtuman luonti

Painaessanne jotain osion Mistä voi luoda lisäys nappulaa avautuu itse lisäys ikkuna.

Lisäys ikkuna voi olla yksinkertaisimmillaan vain Tapahtuma-tekstialue kentän täyttö ja halutessaan liitteiden lisäys.

Tapahtuman tyyppi

Lisätietoja ohjeartikkelissa.

Tapahtuma

Tähän kirjoitetaan tieto mitä tapahtui/havaittiin kohteessa.

Siihen voi kirjoittaa vaikka kuinka pitkän tai lyhyen selostuksen.

Liitteet

Tapahtumalle voi liittää minkä tahansa laisia liite tiedostoja.

Liitteiden näkemiselle ja lisäämiselle on omat oikeudet.

Ne löytyvät käyttäjäryhmän oikeuksissa Yleiset osiossa nimillä:

  • Liitteiden näkeminen: PropertyTask

  • Liitteiden lisääminen: PropertyTask

Kommentit

Tapahtumalle pystyy lisäämään kommentteja sen luonnissa tai muokkauksessa Kommentit osiossa:

tai tapahtuma-rivin Kommentit-nappulan

takaa avautuvasta ponnahdusikkunasta.

Kommentit näkyvät, jos on oikeus Yleiset => Kommenttien näkeminen: PropertyTask:

Kommentteja ei lähetetä hyväksyjälle, ne vain näkyvät ohjelmassa ja tulevat automaattisesti työn kommenteiksi.

Suurimmillaan sille tulee myös Kohde ja Hyväksyjä valinnat.

Kohde

Kohde valinta tulee vain, jos osion Mistä voi luoda lisäys nappula oli sellaisessa paikassa, ettei voi varmasti tietää haluttua kohdetta.

Käsittelijä

Käyttäjällä ollessa oikeus Käsittelijän asettaminen

image

hän voi valita käsittelijän.

image

Käsittelijä voi laittaa tulemaan myös automaattisesti kohteen aluejaoista asetuksella Käsittelijä aluejaosta?

Tällöin käsittelijä asetetaan kohteen valinnan yhteydessä, jos sitä ei ole jo valittu.

Käsittelijä näkee aina kaikki hänelle asetetut tapahtumat riippumatta muista oikeuksista.

Hyväksyjä

Tähän voi valita kohteen yhteyshenkilön, jolle voi lähettää tämän tapahtuman hyväksyttäväksi.

Hyväksyjä-valinta tulee näkyviin vain, jos käyttäjäryhmällä on oikeus Hyväksyjän asettaminen.

Hyväksyjästä lisää Hyväksyntä-osiossa.

Tapahtumat

Tapahtumia pääsee tarkkailemaan kohdekortilla Tapahtumat-välilehdellä tai Töiden kirjaus => Tapahtumat-sivulla.

Ainut ero sivuilla on, että kohdekortilla on rajattu kohdekortin kohteella ja uusiin tulee automaattisesti se kohde.

Tältä sivulta löytyy eri välilehtien takaa tapahtumat.

Uudet

Tapahtumat mitkä eivät toteuta minkään muun välilehden ehtoja.

Odottaa hyväksyntää

Lähetetty Hyväksyjä-kenttään valitulle käyttäjälle hyväksyttäväksi, mutta ei ole vielä hyväksytty.

Hyväksytyt

Hyväksyjä-kentän käyttäjä on hyväksynyt tapahtuman, mutta siitä ei ole vielä tehty työmääräintä.

Työ luotu

Kaikki joista on luotu työ.

Työ kesken

Työ on luotu, mutta on vielä keskeneräinen.

Työ valmis

Työ on luotu ja työntekijä on merkinnyt sen valmiiksi.

Hylätyt

Hylätyt tapahtumat.

Näillä välilehdillä näkyy kaikki kyseisessä tilassa olevat tapahtumat.

Jokaisesta välilehdestä on vielä Kohdistamatomat ja Omat -versiot.

Kohdistamatomat

Ketään ei ole valittu käsittelijäksi.

Omat

Olette itse käsittelijänä.

Oikeudet

Välilehti: alkuisilla oikeuksilla pystytte sallimaan ja estämään välilehtiä.

image

Oletuksena kaikki ovat sallittuina.

Vain itse lisäämien näkeminen

Estämällä oikeuden Muiden lisäämät käyttäjäryhmältä, sen ryhmän jäsenet näkevät vain sellaiset työmääräimet mitkä ovat itse lisänneet.

Ilmoitus uusista

Käyttäjälle saa kello-valikkoon

ilmoituksen uusista lukemattomista tapahtumista.

Käyttäjäryhmä tarvitsee vain oikeuden Ilmoituksen uusista lukemattomista näkeminen.

Tämän jälkeen hänelle tulee kello-valikkoon ilmoitus, jos on lukemattomia ilmoituksia Tapahtumat-sivun Uudet-välilehdellä.

Tapahtumat merkkaantuvat luetuiksi heti kun avaa sivun.

Hylkääminen

Tapahtuman hylkääminen tapahtuu avaamalla tapahtuman muokkauksen ja valitsemalla Hylätty-kenttään Kyllä ja syöttämällä Miksi hylätty? tiedon.

Jos käyttäjäryhmällä on oikeus Hylkääminen ilman syytä

sen käyttäjät voivat hylätä ilman syyn syöttöä tai ihan vain poistaa rivejä, joka tekee hylkäämisen ilman syytä.

Hyväksyntä

Tapahtumalle täytyy ensin valita hyväksyjä.

Lähetys

Tämän jälkeen, jos käyttäjän käyttäjäryhmällä on oikeus Hyväksyjälle lähettäminen

hän voi lähettää tapahtuman missä on hyväksyjä valittuna ja ei ole vielä hyväksytty hyväksyjälle sähköpostilla -nappulaa painamalla.

Voi lähettää hyväksyttäväksi sähköposti liitteiden kanssa tai ilman.

Vaikka lähettäisi sähköposti ilman liitteitä, niin jos liitteiden asetus päällä, niin linkin takaa pääsee näkemään liitteet.

Sähköpostin otsikko

Sähköpostin otsikon pystyy määrittämään asetuksella Hyväksyntä sähköposti: Otsikko.

Otsikko saa olla maksimissaan 78 merkkiä, että toimisi mahdollisiman monella sähköposti ohjelmalla.

Firasor automaattisesti leikkaa muodostuneen otsikon, niin että se mahtuu 78 merkin rajaan.

Rajan ylittyessä otetaan ensimmäiset 75 merkkiä ja lisätään loppuun kolme pistettä ("...").

Asetuksen ohjeessa on käyty kaikki testit mitkä korvataan tapahtuman, kohteen tai yrityksen tiedoilla.

Esimerkiksi teksti &company_name korvataan tapahtuman kohteen toimipisteen Yrityksen nimi-kentän arvolla.

Sähköposti sisältö

Sähköpostin otsikon pystyy määrittämään asetuksella Hyväksyntä sähköposti: Sisältö.

Tässä voitte itse määrittää minkälaisen tahansa sähköpostin sisällön.

Sisältö tukee HTML-koodia ja muuntaa kaikki rivinvaihdot automaattisesti HTML-koodin rivin vaihdoiksi, joten niitä ei itse tarvitse lisätä.

Asetuksen ohjeessa on käyty kaikki testit mitkä korvataan tapahtuman, kohteen tai yrityksen tiedoilla.

Esimerkiksi teksti &url korvataan osoitteella, jossa vieraillessa merkkaantuu tapahtuma hyväksytyksi.

Liitteet

Oletuksena sähköpostiin lisätään liitteiksi tapahtumaan syötetyt liitteet ja myös sähköpostin linkissä avautuvasta hyväksyntä sivulta pystyy lataamaan ne.

Yksittäisen sähköpostin pystyy lähettämään myös ilman liitteitä, mutta jos tämä asetus päällä, niin sen sähköpostin linkin takaa näkyy silti liitteet, vaikka ei sähköpostissa olisi.

Jos liittelle on antanut tekstin, niin sitä yritetään käyttää tiedostonimenä, mutta jos ei niin silloin käytetään liitteen alkuperäistä tiedostonimeä.

Liitteet saa myös pois näkyvistä hyväksyjälle ottamalla asetuksen Liitteet hyväksyjälle? pois päältä.

Hyväksyntä osoite

Sähköpostiin lisätään tapahtuman hyväksyntä osoite &url-tekstin kohdalle.

Tästä osoitteesta pääsee hyväksymään tai hylkäämään tapahtuman.

Tämä linkki on voimassa oletuksena 30 päivää, mutta sitä voi muuttaa asetuksella Hyväksyntä sähköposti: Hyväksyntä osoitteen voimassa päivää.

Hyväksyntä

Tässä esimerkki sähköposti tapahtuman hyväksyjälle.

Painamalla Avaa tapahtuman hyväksyntä/hylkäys sivu avautuu uusi välilehti, jossa pääsee hyväksymään tai hylkäämään tapahtuman.

Työmääräimeksi

Käyttäjän käyttäjäryhmällä ollessa oikeus Työn luominen,

hän voi luoda tapahtumasta työmääräimen Luo työ-nappulalla.

Tämä avaa uuden työn luonti ikkunan, johon on täytetty tapahtuman tiedot.

  1. Kohde samaksi, kuin tapahtumalla.

  2. Työtilauksen kuvaus-kenttään Tapahtuma-teksti.

  3. Ilmoittajaksi Hyväksyjä-käyttäjän tiedot.

  4. Liitteiksi tapahtuman liitteet.

  5. Kommenteiksi tapahtuman kommentit ja mahdollinen hyväksyjän kommentti.

Tämän jälkeen vain täytätte loput pakolliset ja haluamanne kentät ja tallennatte työn.

Luodun työn pääsee myöhemmin avaamaan Avaa työ-nappulalla.

Vastasiko tämä kysymykseesi?