Kaikki kokoelmat
Käyttäjähallinta
Käyttäjälle lähetettävien työmääräin ilmoitus tekstiviestien ajat.
Käyttäjälle lähetettävien työmääräin ilmoitus tekstiviestien ajat.
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Uudesta työmääräimestä ilmoitettaessa työntekijälle tarkistetaan ensin onko kellonaika ja viikonpäivä sallittu kyseiselle työntekijälle ja jos eivät ole ilmoitusta ei lähetetä kyseiselle käyttäjälle.

Tämän määrittää oletuksena osion "HUOLTO: Tyomääräimestä ilmoitus asetukset" asetukset "Oletuksena lähetys mistä lähtien (klo)", "Oletuksena lähetys mihin asti (klo)" ja "Oletuksena lähetys päällä viikonloppuna".

Arvon voi myös ylikirjoittaa käyttäjäkohtaisesti kentillä "Ilmoitukset mistä (klo)", "Ilmoitukset mihin (klo)" ja "Ilmoitukset viikonloppuna".

Mistä ja mihin kenttiin laitetaan tunnit milloin ilmoitukset uudesta työmääräimestä voidaan suorittajalle lähettää ja viikonloppu-kentällä voidaan määrittää sallitaanko lähetys viikonloppuna.

Ympärivuorokautiseksi ilmoitukset:

1. Asettakaa asetus "Tarkoittaako sama kellonaika koko päivää?" päälle.

2. Asettakaa mistä ja mihin samaksi tunniksi.

Ei ollenkaan ilmoituksia:

1. Asettakaa asetus "Tarkoittaako sama kellonaika koko päivää?" pois päältä.

2. Asettakaa mistä ja mihin samaksi tunniksi.

Vastasiko tämä kysymykseesi?