Kaikki kokoelmat
Lenkit
Lenkin kopiointi, lenkkihistorian kopiointi ja lenkkilokin luominen
Lenkin kopiointi, lenkkihistorian kopiointi ja lenkkilokin luominen
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Lenkit helpottavat samoina toistuvien töiden hallintaa, esim. auraus, hiekoitus, ruohonleikkaus, lipunnosto- ja lasku. Jos työ toistuu samana useissa eri kohteissa useita kertoja peräkkäin, lenkkityöt ovat oikea ratkaisu sen hallintaan.

Firasorissa lenkit ovat dynaamisia: määritellään kerran lenkin nimi, työlajike, kohteet ja työntekijät ja sen jälkeen lenkkilokien avulla luodaan uusia lenkkityölistoja työntekijöille.

Lenkkiä ei siis tarvitse luoda/kopioida aina uudelleen kun työntekijöiden pitää lähteä vaikkapa tekemään sama aurauslenkki uudelleen vaikkapa viikon päästä edellisestä. Siihen riittää yksi aurauslenkki ja lenkkilokin luominen uudelleen, jolloin työntekijällä on etusivullaan sama lenkki aloittamattomana ja sen kaikki työt aloittamattomina.

Lenkin kopiointi (Lenkit-sivun rivitoimintopainike) luo täydellisen syväkopion lenkistä, lenkin ehdoista ja lenkkihistorioista (pääryhmistä, pääryhmien lenkkityöntekijöistä, alaryhmistä ja lenkin kohteista). Lenkkilokeja ei kopioida vaan ne tulee luoda erikseen. Lenkin kopiointi on aikaasäästävä, jos samat kohteet toistuvat esim. auraus- ja hiekoituslenkillä.

Lenkkihistorian kopiointi (lenkinhallinta-popupin painike) luo täydellisen syväkopion lenkkihistoriasta (pääryhmistä, pääryhmien lenkkityöntekijöistä, alaryhmistä ja lenkin kohteista). Lenkkilokeja ei kopioida vaan ne tulee luoda erikseen. Lenkkihistorioita voi olla monta, mutta vain yksi niistä on aktiivinen, jonka perusteella generoidaan lenkkityölistat. Lenkkihistorian deaktivointi saa aikaan sen että lenkki katoaa näkyvistä työntekijöiden lenkeistä. Lenkkihistorioita kopioimalla voi luoda eri versioita lenkistä, esim. jos väliaikaisesti tarvitsee tehdä muutoksia pääryhmiin, lenkin työntekijöihin, alaryhmiin tai kohteisiin. Historian voi nimetä kuvaavasti, jolloin on helppo löytää oikea lenkkihistoria.


Lenkkiloki on tavallaan lenkkityölistaus, joka näkyy työntekijöille etusivun Lenkit-painikkeesta. Lenkkityölistauksiin pääsee käsiksi myös Lenkit-sivun rivitoimintopainikkeista sekä Lenkin hallinta -popupista (Lenkkien tilanne, Lenkin tilanne, Pääryhmän tilanne -painikkeet). Lenkkiloki/lenkkityölistaus on dynaaminen eli lenkille tehdyt muutokset päivittyvät sille automaattisesti.

Lenkkiloki on tarkoitus luoda aina uudelleen kun aiemman lenkkilokin työt on tehty ja lenkkiloki päätetty. Lenkkiloki päätetään lenkkityölistauksen alalaidan Päätä lenkki -painikkeesta, jota työntekijä painaa kun lenkkityölistauksen kaikki työt on tehty. Lenkkilokin voi päättää myös lenkin hallinnasta tarvittaessa. Ajastetut lenkit päättävät myös lenkkilokin ja luovat uuden ajastetusti.

Lenkkilokin luonti ei luo kopioita vaan se on pelkkä wrapper, joka sisältää aloitus- ja päättämisajan ja viittauksen pääryhmään, joka taas sisältää viittauksen lenkkihistoriaan, joka taas sisältää viittauksen lenkkiin.

Vastasiko tämä kysymykseesi?