Kaikki kokoelmat
Mittarit
Mittarilukemien rajat
Mittarilukemien rajat

Miten määritätte mittarilukemillenne rajat

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarien rajat voidaan asettaa ja tarkistaa eri tavoilla.

Vaikka mikä raja asetus olisi asetettuna, niin työntekijä pystyy silti kuittaamaan manuaalisesti lukeman oikeaksi.

Raja prosentin asetus

Eri tavoissa käytettävä prosentti raja on asetettavissa asetuksella Mittarilukemien oletus raja prosenttia.

Vertaus tavat

Tapa on valittavissa asetuksella Mihin verrataan 'Mittarilukemien oletus raja prosenttia'-asetuksen prosentilla?

1. Edeltävän vuoden kulutukseen

Tällä tavalla verrataan syötetyllä lukemalla muodostuvaa kulutusta edeltävän vuoden saman kuukauden kulutukseen.

Ohjelma hakee viimeisimmän vuoden, jolla on lukema kyseisellä kuukaudella, kulutuksen.

Jos tälläistä vuotta ei ole, niin tarkistusta ei tehdä.

Tämän jälkeen otetaan Mittarilukemien oletus raja prosenttia asetuksen arvo ja sen avulla muodostetaan edeltävän vuoden saman kuukauden kulutuksesta minimi ja maksimi arvo.

Ensin muunnetaan prosentti kertoimeksi kaavalla

( 1 + ( Mittarilukemien oletus raja prosenttia / 100 % ) )

Esimerkiksi, jos Mittarilukemien oletus raja prosenttia on 30% kertoimeksi tulee 1,30.

( 1 + ( 30 % / 100 % ) ) = 1,30

Tämän jälkeen lasketaan edeltävän vuoden kulutuksesta uuden kulutuksen minimi ja maksimi arvot.

Minimi = (Edeltävän vuoden kulutus / Kerroin)

Maksimi = (Edeltävän vuoden kulutus * Kerroin)

Esimerkiksi, jos edeltävän vuoden kulutus olisi 77,05 MWh uuden kulutuksen minimiksi ja maksimiksi tulee:

Minimi = (77,05 MWh / 1,30) = 59,269 MWh

Maksimi = (77,05 MWh * 1,30) = 100,165 MWh

Näin ollen uuden lukeman kulutuksessa on sallittu arvot välillä 59,269 MWh - 100,165 MWh.

Jos sitten edellisen kuukauden lukema oli 2850,00 MWh, ja ei ole yhtäkään mittarinvaihdosta välissä, niin nyt sallitaan lukemat 2909,269 MWh - 2950,165 MWh.

Tässä esimerkki miten tulee, jos tässä tilanteessa yrittää lukea lukeman 2960,00:

2. Edellisen kuun lukemaan

Otetaan vain raa-asti "Mittarilukemien oletus raja prosenttia"-asetuksesta prosentti määrä ja maksimi sallittu ero on se prosenttimäärä edellisen kuun lukemaan.

Esim. Jos edellisen kuun lukema on 1000 ja "Mittarilukemien oletus raja prosenttia" on 15%, niin seuraavan kuun lukema saa olla suurintaan 1150.

3. Mittarin taakse tallennettuihin kuukausi rajoihin tai jos ei asetettu päivämuutokseen

Tällä valinnalla käytetään ensisijaisesti 3.1. Kuukausimuutos arvo ja jos sitä ei ole asetettu, niin sitten 3.2. Päivämuutos prosentti.

3.1. Kuukausimuutos arvo

Mittarien kuukausimuutos arvo rajat jotka voidaan asettaa Mittarit sivulta mittarikohtaisesti rivin Rajat-nappulan kautta.

Nämä kuukausirajat ovat arvomääräisiä, eli jos laitat kuukaudelle rajan 100, niin arvo voi heittää vain 100 verran edellisestä.

2. Päivämuutos prosentti

Jos mittarille ei ole mittauksen kuukaudelle syötetty kuukausirajaa, niin silloin käytetään asetuksissä määritettävää Mittarilukemien oletus raja prosenttia.

Tämä vertaa päivämuutosta, joten rajauksen ehto on:

ABSOLUUTTINEN(
EDELLISEN JA TÄMÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
-
EDELLISEN JA SITÄ EDELTÄVÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
)
>
(
EDELLISEN JA TÄMÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
*
MITTARILUKEMIEN OLETUS RAJA PROSENTTI
)

Verrataan nykyisen ja edellisen lukeman erotusta per päivä sillä prosentilla kerrottuna, sitä edelliseen erotukseen ja nykyisen erotuksen eroon.


Esimerkiksi jos

kesäkuu => heinäkuu on muuttunut lukema 5 per pv, niin heinäkuu => elokuussa saa muuttua maksimissaan 15% raja arvolla:
x-5=x*0,15 eli noin 5.882 per päivä.

Rajan ottaminen pois päältä.

Jollei mikään yllä oleva raja asetus toimi yrityksellenne voitte ottaa rajat kokonaan pois.

Tämä onnistuu seuraavasti:

1. Laittakaa asetukseen Mihin verrataan 'Mittarilukemien oletus raja prosenttia'-asetuksen prosentilla? joko valinta Edeltävän vuoden kulutukseen tai Edellisen kuun lukemaan.

Tällä varmistetaan, ettei mennä 3.1 rajaan, joka ei käytä määritettyä prosenttia.

2. Laittakaa asetukseen "Mittarilukemien oletus raja prosenttia" arvoksi 0.

Tämän jälkeen rajaa ei enää yrityksellänne tarkisteta.

Vastasiko tämä kysymykseesi?