Kaikki kokoelmat
Mittarit
Kulutuslukemien normeeraus
Kulutuslukemien normeeraus
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteet

Kohteilla (Asiakkaat => Kohteet) on kenttä "Kunta (Mittareita varten)", johon tulee valita kohteen kunta tai mahdollisimman lähin valinta.

Kunnat ja niiden tiedot tulevat Ilmatieteenlaitokselta.

Kentän luonnin aikaan ajettiin kaikkiin kohteisiin tämä valinta kohteen Paikkakunta-kentän tai kohteen alueen kaupungin mukaan, mutta vain jos niillä löytyi täsmälleen sama.

Mittareiden tyypit

Mittareiden tyypeillä (Mittarit => Mittareiden tyypit) on kenttä "Normeeraus", johon tulee valita sen mittari tyypin normeeraus tapa.

Tavat ovat seuraavat:

Ei tehdä

Normeerausta ei tehdä, eli toimii kuten, jos ei olisi mittarilla mittari tyyppiä valittuna.

Samaan rakennukseen

Suoritetaan normeeraus seuraavalla kaavalla:

(
Kulutuksen kuukauden vastaavan normaalikuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
/
Kulutuksen kuukauden ja vuoden vastaava lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
)
*
Kulutus

Samaan alueeseen

Suoritetaan normeeraus seuraavalla kaavalla:

Ilmatieteenlaitokselta saatu kohteelle valitun kunnan K1 kerroin, eli paikkakuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan.
*
(
Kulutuksen kuukauden vastaavan normaalikuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
/
Kulutuksen kuukauden ja vuoden vastaava lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
)
*
Kulutus

Koko Suomeen

Suoritetaan normeeraus seuraavalla kaavalla:

Ilmatieteenlaitokselta saatu kohteelle valitun kunnan K2 kerroin, eli paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään.
*
(
Kulutuksen kuukauden vastaavan normaalikuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
/
Kulutuksen kuukauden ja vuoden vastaava lämmitystarveluku kohteella valitulla kunnalla
)
*
Kulutus

Kulutuksen normeerauksen ulkopuolelle otettava osa.

Mittarien tyyppien taakse pystyy myös määrittämään normeerauksen ulkopuolella olevan osan, eli mikä jätetään normeerattamatta.

Esimerkiksi lämpimän käyttöveden osuus.

Tämä lasketaan osuutena yllä olevien kaavojen Kulutus arvosta ja se otetaan siitä pois normeerausta varten ja lisätään normeerauksen jälkeen lopputulokseen.

Mittarityypin kenttä "Normeerauksen ulkopuolisen prosenttiosuuden oletus" on oletus prosenttimäärä tähän kyseisellä mittarityypillä ja sitä käytetään, jos kenttään "Normeerauksen ulkopuolisen prosenttiosuuden kohdekortin kenttä" ei ole valittu mitään, tai kohteella ei ole syötetty arvoa tai syötetty arvo ei ole numero.

"Normeerauksen ulkopuolisen prosenttiosuuden kohdekortin kenttä" voi valita kohdekortin tiedot välilehdellä olevista kentistä jonkun minkä arvoa käytetään kohteella, jos se löytyy ja siinä on numeraalinen arvo, muuten käytetään oletus arvoa.

Kulutusseurantaraportti

Mittarin kohteella ollessa kunta valittuna ja mittarilla tyyppi, jolla normeeraus jokin muu kuin "Ei tehdä" kulutusseurantaraportille tulee uusi sarake NORMEERATTU, jossa näkyy kyseisen kulutus arvon normeerattu versio.

Halutessanne voitte piilottaa raportilta raa-an kulutusarvon ottamalla asetuksen "Näytä kulutus raportilla" pois päältä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?