Kaikki kokoelmat
Rajapinnat
Hausvise-rajapinta
Hausvise-rajapinta

Miten käytätte Hausvise-rajapintaa.

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Firasorissa on Hausvise-rajapinta, joka mahdollistaa huoltopyyntöjen noutamisen ja eri tiloihin kuittaamisen Hausvisestä.

1. Hausvise-moduuli

1.1 Tilaus

Olkaa yhteydessä myyntiin ja tilatkaa yrityksellenne Hausvise-moduuli Firasor järjestelmään.

1.2 Kytkentä

Myynti kytkee teille Hausvise-moduulin käyttöön.

3. Rajapinnan yhdistys.

3.1 Avaimet Hausviseltä

Pyytäkää Hausvisea käyttävää asiakastanne tilaamaan teille rajapinta avaimet Hausviseltä.

Tarvitsette seuraavat tiedot:

  • Julkisen avaimen (public key)

  • Salaisen avain (secret key)

  • Liikkeeseenlaskijan (iss)

3.2 Isännöitsijätoimiston yhdistys

3.2.1:

Navigoikaa sivulle Asiakkaat => Isännöitsijätoimistot

3.2.2:

Luokaa uusi tai hakekaa olemassa oleva isännöitsijätoimisto, jolle rajapinta tulee.

3.2.3:

Painakaa isännöitsijätoimiston riviltä Hausvise: Yhdistä -nappulaa.

3.2.4:

Syöttäkää kohdassa 3.1 Avaimet Hausviseltä saamanne tiedot lomakkeelle.

3.2.5:

Painakaa Yhdistä-nappulaa.

3.2.6:

Yhdistyksen onnistuttua sulkeutuu ponnahdusikkuna ja tulee ilmoitus Yhdistetty!.

4. Asetukset

Navigoikaa sivulle Asetukset => Asetukset.

Avatkaa asetusryhmä Asiakasasetukset => Hausvise-asetukset.

Täällä on rajapinnoittain seuraavat asetukset.

4.1 Työlajike

Mikä työlajike tulee Hausvisesta tuleville töille.

4.2 Huoltoyritys

Minkä huoltoyrityksen dataa haetaan.

Voi valita yhden per toimipiste, vaihtamalla asetuksien toimipistettä.

4.3 Tästä päivästä lähtien

Tästä päivästä lähtien haetaan huoltopyyntöjä rajapinnasta.

Huoltopyynnön pienin päivämäärä-tieto ollessa tämä päivä tai suurempi tuodaan ilmoitus.

Nämä asetukset on asetettava, että rajapinta lähtee toimimaan.

5. Datan yhdistys

Seuraavaksi yhdistetään Firasorissa olevaa dataa Hausvisen vastaavaan dataan.

5.1 Kohteet

Kohteet pitää yhdistää, että töitä voidaan tuoda rajapinnasta.

5.1.1:

Hakekaa olemassa oleva tai luokaa uusi kohde, jonka isännöitsijätoimistolla on Hausvise-rajapinta yhdistettynä.

5.1.2:

Avatkaa kohteen perustietojen muokkaus.

5.1.3:

Valitkaa Hausvise: Asunto-osuuskunta-kenttään kohdetta vastaava tieto Hausvisestä.

5.1.4

Tallentakaa kohteen perustiedot.

5.2 Huoneistot (vapaaehtoinen)

Halutessanne voitte yhdistää myös huoneistot, jotta huoneisto asettuu tuoduille töille.

Työn kohdetarkenteesta näkee huoneiston tekstinä ja huoneisto ei ole pakollinen tieto työllä, joten huoneiston yhdistys on vapaaehtoinen vaihe.

5.2.1:

Hakekaa olemassa oleva tai luokaa uusi huoneisto, jonka kohteen isännöitsijätoimistolla on Hausvise-rajapinta yhdistettynä.

5.2.2:

Avatkaa huoneiston perustietojen muokkaus.

5.2.3:

Valitkaa Hausvise: Huoneisto-kenttään huoneistoa vastaava tieto Hausvisestä.

5.2.4

Tallentakaa huoneiston perustiedot.

Huoltopyynnöt

Miten Hausvisen huoltopyynnöt käsitellään Firasorin töiksi.

Töiksi

Kohtien 1-5 ollessa asetettuna voi Firasor alkaa hakemaan huoltopyyntöjä Hausvisestä.

Huoltopyynnöt tuodaan kohdan 4. Asetukset määrityksien mukaan kohdassa 5. Datan yhdistys oleville kohteille ja huoneistoille.

Tuodaan vain tilassa Uusi olevat huoltopyynnöt.

Tilojen raportointi

Vastaanotettu:

Huoltopyynnön työksi tallennuksen jälkeen asetetaan se tilasta Uusi tilaan Vastaanotettu tekstillä "Vastaanotettu Firasor.fi järjestelmään.".

Aloitettu:

Työn Firasorissa aloittamisesta huoltopyyntö muutetaan tilasta Vastaanotettu tilaan Aloitettu tekstillä "Työ aloitettu.".

Valmis:

Yrityksellänne ollessa tarkistus vaihe päällä, niin vasta kun työ on tarkastettu, muuten kun työntekijä on kuitannut valmiiksi, muutetaan huoltopyyntö tilasta Aloitettu tilaan Valmis työn Tehdyn työn seloste-kentän arvolla.

Rajapintayhteyden poistaminen

1. Navigoikaa sivulle Asiakkaat => Isännöitsijätoimistot.

2. Hakekaa isännöitsijätoimisto miltä haluatte poistaa Hausvise-rajapintayhteyden.

3. Painakaa sen rivin toiminto nappuloista Hausvise: Poista rajapintayhteys-nappulaa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?