Kaikki kokoelmat
Kohteet
Aluejakojen massavalinta
Aluejakojen massavalinta

Miten valitsette monelle kohteelle samat aluejaot.

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten
  1. Navigoikaa sivulle Aluejaot => Aluejako massavalinta.

2. Rajatkaa kohteet Tarkalla haulla.

3. Valitkaa yksittäin listasta kohteet, joille haluatte asettaa aluejaon tai painakaa Valitse kaikki.

HUOM: Valitse kaikki valitsee vain kaikki sillä sivulla olevat, joten jos teillä on monta sivua kohteita, niin se ei valitse muilla sivuilla olevia.

HUOM: Valitut kohteet eivät pysy valittuna, jos vaihdatte sivulta toiselle, joten asettakaa yksi sivu kerallaan.

4. Valitkaa haluamanne aluejako valinnat.

HUOM:

Jos jättää aluejaon ekaan tyhjään valintaan, niin se ohitetaan asetuksessa, eli jää vanha tieto.

Jos haluatte oikeasti asettaa sen tyhjäksi, niin valitkaa (TYHJÄ)-niminen vaihtoehto.

5. Painakaa TEE ALUEJAOT.

Tällä asettuu kaikille valitsemillenne kohteille asettamanne aluejaot.

Vastasiko tämä kysymykseesi?