Kaikki kokoelmat
Kohteet
Huoneistojen tyypit
Huoneistojen tyypit

Miten saatte huoneistoille tyypit

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten
  1. Yrityksellänne pitää olla aktivoituna toiminto Rekisterit => Huoneistojen tyypit

    1. Myynniltä tai käyttöönotolta voi tiedustella tätä toimintoa.

  2. Sallikaa kyseinen toiminto haluamillenne käyttäjäryhmille.

  3. Luokaa toiminnon avulla huoneistoille tyyppejä.

  4. Ollessa vähintään 1 poistamaton tyyppi, näkyy huoneiston tyyppi valinta huoneistolla.

  5. Pystytte myös hakemaan huoneistoja tyypillä

  6. "Lisää huoneistoja kohteelle" -toiminnossakin pystyy valitsemaan tyypin, jos on tyyppejä määritettynä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?