Procountor

Procountor rajapinta

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Aktivointi

  1. Luokaa Procountoriin käyttäjä, jolla on vähintään nämä oikeudet:

  2. Menkää sivulle Käyttäjähallinta => Toimipisteet.

  3. Painakaa toimipisteen, jolle haluatte aktivoida Procountor rajapinnan, kohdalla Ota Procountor API-käyttöön valintaa.

    1. Jos tätä valintaa ei teillä näy, niin olkaa yhteydessä myyntiin tai käyttöönottoon.

  4. Lukekaa tuleva ilmoitus ja painakaa lopuksi Klikkaamalla tästä!-linkkiä

  5. Kirjautukaa kohdassa 1. luomallanne käyttäjällä.

  6. Ohjelman pitäisi palata Firasoriin ja näyttää teille onnistumisviestin.

  7. Nyt olette aktivoineet Procountor rajapinnan toimipisteellenne.

Lasku

Laskutusasiakas

Laskutusasiakkaan linkityksestä löytyy tiedot tästä ohjeartikkelista.

Lisätiedot

Tiedot lisätietojen lisäämisestä laskulle löytyy tästä ohjeartikkelista.

Työnumerot laskun sisäiseen muistiinpano kenttään

Tiedot laskun töiden työnumeroiden lisäämisestä laskun sisäiseen muistiinpano kenttään löytyy tästä ohjeartikkelista.

Dimensiot/Kustannuspaikat

Tietyn dimensio/kustannuspaikka -ryhmän käyttämisestä löytyy tästä ohjeartikkelista.

Työnumeron käyttämisestä laskun rivin dimensiona/kustannuspaikkana löytyy tästä ohjeartikkelista.


Vastasiko tämä kysymykseesi?