Työt

Ohjeita työ kokonaisuuksien hallinnasta.

Jarkko Kähkönen avatar Santeri Hetekivi avatar Timo Kähkönen avatar
39 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittajat: Jarkko Kähkönen, Santeri Hetekivi, ja Timo Kähkönen

Lomakkeelle huoneisto valinta

Miten saatte nettisivujen lomakkeelle huoneisto valinnan.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tuntien ja tarvikkeiden kopioituminen

Miten pystytte määrittämään yleisesti ja työ kohtaisesti kopioidaanko työn tunnit ja tarvikkeet.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn kopiointiin lisää kopioitavia

Miten saatte liitteet kopioitumaan työn Kopioi-nappulan painalluksella.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kaikki joilla tunteja suorittajiksi

Miten saatte kaikki, joilla on tunteja kirjattu työlle automaattisesti suorittajiksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kustannuspaikka

Töistä luotavien laskujen kustannuspaikat.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Monisuorittajatuki

Työllä voi olla useita työn suorittajia
Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

LVISNet - tilausvahvistusten automaattinen tuonti Firasoriin

LVISNet-tilauksien tarvikkeita voidaan tuoda Firasoriin ja kohdistaa suoraan työlle työnumerolla
Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Ovenavaus

Miten aktivoit ovenavaus töiden lisäyksen.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteen huoltomies työn suorittajana

Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapuneet pois muilta välilehdiltä.

Miten saatte Web-saapuneet välilehden työt pois muilta välilehdiltä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Lomakkeelle ilmoitus valinnat

Miten saatte nettisivujen lomakkeelle valmistumisilmoituksen lähetys valinnat.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapuneet nappula etusivulle.

Miten saatte Web-saapuneet nappulan etusivulle.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapunut työmääräimeksi.

Miten saatte lomakkeelta saapuneen eli Web-saapuneen työmääräimeksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Toimintonapit etusivulle

Miten saatte käyttäjäryhmälle toimintonapit etusivulle.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Poistetun työn palauttaminen

Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Mikä työn aikakenttä näytetään laskulla?

Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Vikailmoituslomake

Ohjeita nettisivujen vikailmoitus lomakkeesta ja siitä muodostuvista töistä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden rajaus tiimeillä.

Miten rajaat töitä tiimeillä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Ovenavaustyön asukas työn laskutusasiakkaaksi.

Miten saatte ovenavaustyön asukkaalle luonnissa automaattisesti asukkaan työn laskutusasiakkaaksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.

Miten saatte automaattisesti aloitus- ja lopetusaikojen erotuksen työn tuntityönimikkeiden työajaksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Luparekisteri.

Miten hallitsette yrityksen työntekijöidenne lupia ja niitä vaatimia työlajikkeita.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn arvolisäverovalintojen piilotus käyttäjäryhmiltä.

Miten piilotatte arvolisävero valintoja käyttäjäryhmiltä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn liitteet ilmoittajalle työn valmistuttua.

Miten saatte työn liitteet menemään kuittaus sähköpostissa liitteinä ilmoittajalle.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Miten asetetaan työlle oletus tuntityönimike

Oletus tuntityönimike helpottamaan työn täyttöä
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Miten ohitatte työtuntinimikkeen hinnan tarkistuksen.

On mahdollista valita työtuntinimike työlle ja jättää hinta tarkoituksella nollaksi.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn elinkaari.

Miten työ liikkuu ohjelmassa.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn suorittajan vaihtaminen massana

Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Toistotyön työselosteen ja työn kuvauksen määräytyminen

Miten asetat toistuville ja kopioitaville töille työn kuvauksen ja selosteen määrityksen.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työnjohtajan näkymä

Töiden kohdistaminen työntekijöille kalenterinäkymässä
Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden luonti massana

Miten luot monelle kohteelle saman työn ja tarvittaessa haet määrät kohdekortin tiedoista.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työlle automaattinen suorittaja.

Miten saatte työlle automaattisen suorittajan.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kotisivujen lomakkeiden käännökset.

Mitä täytyy tehdä, jotta saa kotisivujen lomakkeet eri kielille.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteen töiden poistaminen

Epäaktiivisen kohteen töiden poistaminen tulevaisuudesta
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Keikkaraportti

Keikkaraportti avoimien töiden seurantaan.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tarvikkeiden ja tuntilaskutusten alennussäännöt

Alennuksien käyttö tuntiriveillä ja tarvikeriveillä
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työlajikkeiden kenttien muokkaus

Miten muokkaat työlajikkeidenne kenttiä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Hiekoitustöiden luonti

Miten luot hiekoitustyöt.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työntekijän etusivulla näkyvät kentät

Miten saan valittua kenttiä näkymiin työntekijän etusivun listoille.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn tilat

Milloin työ on missäkin tilassa
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten