Työt

Ohjeita työ kokonaisuuksien hallinnasta.

Jarkko Kähkönen avatar Santeri Hetekivi avatar Timo Kähkönen avatar +1
24 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittajina Jarkko Kähkönen, Santeri Hetekivi, Timo Kähkönen ja 1 muu

Mikä työn aikakenttä näytetään laskulla?

Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty tällä viikolla

Vikailmoituslomake

Ohjeita nettisivujen vikailmoitus lomakkeesta ja siitä muodostuvista töistä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden rajaus tiimeillä.

Miten rajaat töitä tiimeillä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Ovenavaustyön asukas työn laskutusasiakkaaksi.

Miten saatte ovenavaustyön asukkaalle luonnissa automaattisesti asukkaan työn laskutusasiakkaaksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.

Miten saatte automaattisesti aloitus- ja lopetusaikojen erotuksen työn tuntityönimikkeiden työajaksi.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Luparekisteri.

Miten hallitsette yrityksen työntekijöidenne lupia ja niitä vaatimia työlajikkeita.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn arvolisäverovalintojen piilotus käyttäjäryhmiltä.

Miten piilotatte arvolisävero valintoja käyttäjäryhmiltä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn liitteet ilmoittajalle työn valmistuttua.

Miten saatte työn liitteet menemään kuittaus sähköpostissa liitteinä ilmoittajalle.
Jukka Heikintalo avatar
Kirjoittaja: Jukka Heikintalo
Päivitetty yli viikko sitten

Miten asetetaan työlle oletus tuntityönimike

Oletus tuntityönimike helpottamaan työn täyttöä
Jukka Heikintalo avatar
Kirjoittaja: Jukka Heikintalo
Päivitetty yli viikko sitten

Miten ohitatte työtuntinimikkeen hinnan tarkistuksen.

On mahdollista valita työtuntinimike työlle ja jättää hinta tarkoituksella nollaksi.
Jukka Heikintalo avatar
Kirjoittaja: Jukka Heikintalo
Päivitetty yli viikko sitten

Työn elinkaari.

Miten työ liikkuu ohjelmassa.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn suorittajan vaihtaminen massana

Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Toistotyön työselosteen ja työn kuvauksen määräytyminen

Miten asetat toistuville ja kopioitaville töille työn kuvauksen ja selosteen määrityksen.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työnjohtajan näkymä

Töiden kohdistaminen työntekijöille kalenterinäkymässä
Timo Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Timo Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden luonti massana

Miten luot monelle kohteelle saman työn ja tarvittaessa haet määrät kohdekortin tiedoista.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työlle automaattinen suorittaja.

Miten saatte työlle automaattisen suorittajan.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kotisivujen lomakkeiden käännökset.

Mitä täytyy tehdä, jotta saa kotisivujen lomakkeet eri kielille.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteen töiden poistaminen

Epäaktiivisen kohteen töiden poistaminen tulevaisuudesta
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Keikkaraportti

Keikkaraportti avoimien töiden seurantaan.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tarvikkeiden ja tuntilaskutusten alennussäännöt

Alennuksien käyttö tuntiriveillä ja tarvikeriveillä
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työlajikkeiden kenttien muokkaus

Miten muokkaat työlajikkeidenne kenttiä.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Hiekoitustöiden luonti

Miten luot hiekoitustyöt.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työntekijän etusivulla näkyvät kentät

Miten saan valittua kenttiä näkymiin työntekijän etusivun listoille.
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn tilat

Milloin työ on missäkin tilassa
Santeri Hetekivi avatar
Kirjoittaja: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten