Kaikki kokoelmat
Työt
Työn luominen ja muokkaus
Työn luominen ja muokkaus
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn voi luoda:
- Päävalikon +-painikkeen alta painamalla Työ
- Huoltomiehen etusivun Uusi työ (+) -painikkeesta

- Töiden kirjaus / Työt -sivun Uusi +-yläpainikkeesta
- Huoltomiehen etusivun työlistan hampurilaismenupainikkeen alta Uusi työ (+) -painikkeesta (jos halutaan luoda työ samalle kohteelle)
- Kohdekortin Huoltokalenteri-välilehden kuukausisloteista Uusi työ (+) -painikkeesta (luodaan työ kohteelle klikatun kuukauden kohdalle)

Työn voi avata muokattavaksi:
- Huoltomiehen etusivun työlistan hampurilaismenupainikkeen alta Avaa työ -painikkeesta
- Töiden kirjaus / Työt -sivun Muokkaa-rivitoimintopainikkeesta
- Työn muokkaus-popupin Viimeisimmät työt -painikkeen alta Avaa-painikkeesta
- Kohdekortin Kohdeinfo-välilehden Viimeisimmät työt -osion Muokkaa-painikkeesta
- Kohdekortin Huoltokalenteri-välilehden kuukausisloteista Muokkaa työtä -painikkeesta

Työ-popup
Työn muokkaus-popupissa on otsikkona työn tunniste ja kohteen nimi. Popupin sulku- ja uudelleenkohdistus-painikkeiden lisäksi otsikkopalkissa on Refresh-painike, jolla saa haettua palvelimen istuntoon tallennetun version työstä (esim. jos on klikkaillut painikkeita ja haluaa perua nämä).

Toimintopainikkeet
Ylinnä ja alinna popupissa ovat toimintopainikkeet: Navigointi eteen- ja taaksepäin työlistassa, Tallenna, Välitallenna, Myönnä laskutuslupa ja Muut toiminnot. Muut toiminnot -painikkeen alla on harvemmin käytetyt toiminnot mm. Tallenna, hyväksy ja lukitse, Tallenna ja luo tarjous työn pohjalta, Tulosta, Välitallenna ja tulosta, Uusi työ (+), Uusi työ kohteelle/huoneistolle (+), Kopioi, Poista työ ja Avatut työt.

Työn yläpainikkeet

- Työn tila -info-painike: Aloittamaton (harmaa), Kesken (oranssi), Kesken syyllä (oranssi), Valmis (vihreä).
- Työn tila -toimintopainike: Uutta työtä luodessa tästä avautuu alasvetovalikko, josta valitaan työn tila: Tarjouspyyntö, Tarjous, Työmääräin, Lähete. Tallennettua työtä muokatessa tästä avautuu toimintopainike, jossa työn tilan huomioon ottavat painikkeet: Työmääräimeksi, Muuta tarjoukseksi, Hyväksy tarjous, Kuittaa valmiiksi, Palauta työmääräimeksi.
- Hälytys (punainen): Onko työ hälytystyö -valintapainike
- Yleisavain (sininen): Onko yleisavaimen käyttö sallittu -valintapainike
- Lemmikkejä (violetti): Onko kohteessa huomioon otettavia lemmikkieläimiä -valintapainike. Miten kotieläimet on huomioitava -tekstikenttä on Lisätiedot-painikkeen alla.
- Laskutettavaksi (vihreä): Ehdota laskutettavaksi -valintapainike

- Lisätiedot: Tästä avautuu popup jossa Muutokset-osio, Kirjaaja-osio, Tietoja-osio, Työn lisäkentät: Tunniste, Ulkopuoliset palvelut, Lukitustyötä, Laskutusväylä, Miten kotieläimet on huomioitava, Arvonlisävero, Kopioinnissa kopioi tunti ja tarvikerivit, Ulkoinen järjestelmä. Mittarilukemat-osio. Työlajikkeen dokumentit -osio.

Aikakentät
Työn yläpainikkeiden alla on määräävin aikatieto näkyvissä. Kalenteripainikkeesta voi katsoa / muokata kenttiä: Julkaisuaika, Suunniteltu aika, Sovittu aika, Alkuaika, Loppuaika, Suorituspäivä, Arvioitu kesto.

Kohde
Talokuvakkeen oikealla puolella näkyy kohteen nimi ja osoite sekä mahdollinen huoneisto ja kohdetarkenne. Kohdekohtaiset huomiot näkyvät kohteen nimen alla punaisella. Huoneistokohtaiset huomiot näkyvät huoneiston nimen alla. Jos kyseessä on monikohdetyö, kohteen nimen edessä on *. Talokuvakkeesta aukeaa mainitun kohteen kohdekortti. Kynäkuvakkeesta pääsee muokkaamaan / tarkastelemaan kohteita.

Kohteiden muokkaus
Kohteen kynäkuvakkeesta aukeaa kohteiden muokkaus-popup. Ylinnä on kohteen haku / muokkaus, jossa voi hakea kohdetta nimellä tai katuosoitteella. Jos kohde on valittu, näkyy kohdekortti-painike (talokuvake). Jos kohteita on useita, on näkyvissä myös kohteen poistopainike ja laskutuksen prosenttiosuus. Näiden alla on Uusi kohde (+) -painike, jolla voi lisätä uuden kohteen ja Uusi muu asiakas (+) -painike, jolla voi luoda uuden muun asiakkaan työlle.
Kohtekenttien alla on Huoneisto-alasvetovalikko ja Kohdetarkenne.
Alinna on Laskutusasiakas (Jos ei kohteen laskutusasiakas) -alasvetovalikko, jossa voi valita työlle laskutusasiakkaan ja + Uusi -painike, jolla voi luoda uuden. Työllä käytössä oleva laskutusasiakas näkyy alinna.

Työlajike
Tässä näkyy työlle valittu työlajike. Kynäkuvakkeesta avautuu työlajikkeen muokkaus / tarkastelu.

Hakukentässä voi hakea työlajikkeen nimen lisäksi työmääräimen tyypin nimellä. Jos hakusana esiintyy työmääräimen tyypin nimessä, näytetään hakutuloksissa kaikki kyseisen työmääräimen tyypin työlajikkeet. Hakutuloksissa näkyy ylinnä vähiten työlajikkeita sisältävät työmääräimen tyypit.

Alinna on osiot Omat yleisimmät ja Muiden yleisimmät. Niistä voi klikkaamalla valita työlajikkeeksi jonkin jo töissä yleisesti käytetyn työlajikkeen.

Työtilauksen kuvaus

Tässä näkyy työtilauksen kuvaus. Kynäkuvakkeesta kenttä avautuu muokattavaksi.

Tehdyn työn seloste
Tässä näkyy tehdyn työn seloste. Kynäkuvakkeesta kenttä avautuu muokattavaksi.

Työn suorittajat
Tässä näkyy työn suorittajat. Jos itseä ei ole valittu suorittajaksi, näkyy Aseta minut -painike, jolla voi asettaa itsensä työn suorittajaksi.

Kynäkuvakkeesta avautuu työn suorittajien muokkaus ja Tuntikirjaukset-osio. Työn suorittajia voi hakea nimellä ja työlle jo lisättyjä suorittajia poistaa. Näkyvissä on aina myös Aseta minut -painike. Kohdista kohteen huoltomiehelle -ruksista voi valita työn kohdistettavaksi kohteen huoltomiehelle, jolloin suorittajia ei voi muokata vaan ne tulevat automaattisesti kohteen tiedoista. Tuntikirjaukset -osiossa näkyy työn tuntikirjaukset (Aloita/Lopeta/Tauota/Jatka-painikkeiden painalluksista).

Ilmoittaja
Tässä näkyy työn ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Oikealla on valintapainikkeet: SMS, Email, Liitteet, Kysely. Jos SMS on ruksattuna, ilmoittajalle lähetetään valmistumiskuittaus tekstiviestinä. Jos Email on ruksattuna, ilmoittajalle lähetetään valmistumiskuittaus sähköpostitse. Jos Liitteet on ruksattuna, sähköpostin mukana lähetetään työn liitteet. Jos Kysely on ruksattuna, ilmoittajalle lähetetään asiakastyytyväisyyskysely. Kynäkuvakkeesta avautuu ilmoittaja muokattavaksi / tarkasteltavaksi. Siellä on kentät: Ilmoittaja, asukas, jolla voi hakea ja valita asukkaan ilmoittajaksi, Nimi, Puhelin, Sähköpostiosoite ja Huomautuksia ilmoittajasta.

Kommentit
Tässä voi lisätä kommentteja työlle ja nähdä kommentit sekä mahdollisuus poistaa lisättyjä kommentteja.

Työt ja tarvikkeet
Työt ja tarvikkeet otsikkoa klikkaamalla avautuu erittely töistä ja tarvikkeista ja hinnoista. Nastakuvakkeesta avautuu työt ja tarvikkeet muokattavaksi / tarkasteltavaksi työn alalaitaan ja kynäkuvakkeesta erilliseen popupiin. Nastakuvaketta kannattaa käyttää kun täytyy muokkauksen keskellä tarkistaa välillä työn muita tietoja ja kynäkuvaketta kun haluaa vain nopeasti vilkaista töitä ja tarvikkeita.

Laskutusasiakas, Isännöitsijät, Huoneiston tiedot, Asukasluettelo, Viimeisimmät työt -painikkeet
Näistä painikkeista avautuu erilliseen popupiin painikkeen tekstin mukaiset tiedot. Isännöitsijät-popupista voi määrittää isännöitsijän ilmoittajaksi painamalla Vie ilmoittajaksi -painiketta. Viimeisimmät työt -popupista näet kohteen tai huoneiston viimeisimmät työt ja voit avata työn. Asukasluettelo-popupista näet huoneiston asukkaat, voit lisätä asukkaan tai muokata asukkaan tietoja.

Toistot
Toistot-painikkeesta avautuu Toistot-popup, jossa voit muokata työn toistomäärityksiä.

Liitteet

Tässä näet työn liitteet ja voit lisätä liitteitä. Liite lisätään valitsemalla tiedosto, kirjoittamalla liitteen kuvaus ja painamalla Lisää liite.

Virheet

Tallenusvirheitä sisältävien osioiden avauskuvakkeissa (kynä yleensä) näkyy virheellisten kenttien määrä, jotta on nopeampaa korjata virheet ja tallentaa uudelleen.

Työn kuittaaminen valmiiksi ja jättäminen keskeneräiseksi
Työ kuitataan yleensä valmiiksi tai jätetään keskeneräiseksi huoltomiehen etusivun työlistassa huoltomiehen toimesta, mutta myös työn muokkauksessa voi kuitata valmiiksi. Se tapahtuu painamalla Työmääräin / Kuittaa valmiiksi.

Työn tilaksi muuttuu Lähete. Lopuksi syötetään tehdyn työn seloste ja työt ja tarvikkeet ja tallennetaan.

Popupissa voi työn palauttaa työmääräimeksi (jos on oikeus tähän) tai kuitata kaikilta valmiiksi ruksaamalla Kaikilta valmiiksi (jos on oikeus tähän). Voi myös jättää työn kesken ja ilmoittaa syyn kesken jättämiselle.

Työ jätetään kesken ruksaamalla Onko työ kesken? ja syöttämällä syyn Miksi kesken? -kenttään. Jos on oikeus merkitä kaikilta keskeneräiseksi, näkyy ruksi Kaikilta keskeneräiseksi?, jolloin työ palautuu keskeneräiseksi kaikille työn suorittajille.

Vastasiko tämä kysymykseesi?