Työt
Santeri Hetekivi avatarLD
3 tekijää71 artikkelia
Sopimusrakenteen muokkaus
Työntekijän etusivun töiden järjestys
Päivän työt
Töiden tuntien ja tarvikkeiden ALV-prosentit.
Huoltokalenteri
Työn muokkauslukko
Toimipistekohtaiset työlajikkeet.
Työstä ilmoitus työntekijälle
Käytä tiettyä dimensio/kustannuspaikka -ryhmää.
Avatut työt
Työnumerot laskun sisäiseen muistiinpano kenttään.
Lisätietoja laskulle
Työn toiminto nappulat
Työn luominen ja muokkaus
Kaikista asiakkaan töistä ilmoitukset hänelle
Työn tuntikirjaukset näkyviin työn muokkauksessa
Työn luominen ja muokkaus huoltomiehelle
Työlajikkeiden sopimustiedot
Useammalle toimipisteelle töitä tekevä työntekijä
Lähetteen palauttaminen takaisin työmääräimeksi
Työn tilat
Työntekijän etusivulla näkyvät kentät
Työntekijän etusivulla näkyvät kentät
Hiekoitustöiden luonti
Työlajikkeiden kenttien muokkaus
Töiden tarvikkeiden ja tuntilaskutusten alennussäännöt
Keikkaraportti
Kohteen töiden poistaminen
Kotisivujen lomakkeiden käännökset.
Työlle automaattinen suorittaja.
Töiden luonti massana
Työnjohtajan näkymä
Toistotyön työselosteen ja työn kuvauksen määräytyminen
Työn suorittajan vaihtaminen massana
Miten ohitatte työtuntinimikkeen hinnan tarkistuksen.
Miten asetetaan työlle oletus tuntityönimike
Työn liitteet ilmoittajalle työn valmistuttua.
Työn arvolisäverovalintojen piilotus käyttäjäryhmiltä.
Luparekisteri.
Ovenavaustyön asukas työn laskutusasiakkaaksi.
Töiden rajaus tiimeillä.
Vikailmoituslomake
Poistetun työn palauttaminen
Kohteen huoltomies työn suorittajana
LVISNet - tilausvahvistusten automaattinen tuonti Firasoriin
Web-saapunut työmääräimeksi.
Web-saapuneet nappula etusivulle.
Lomakkeelle ilmoitus valinnat
Mitkä työn kentät näytetään laskulla?
Web-saapuneet pois muilta välilehdiltä.
Toimintonapit etusivulle
Kustannuspaikka
Lomakkeelle huoneisto valinta
Ovenavaus
Kaikki joilla tunteja suorittajiksi
Töiden tuntien ja tarvikkeiden kopioituminen
Työn kopiointiin lisää kopioitavia
Työn elinkaari.
Monisuorittajatuki
Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.
Kirjanpitotilin oletusarvon määräytyminen työn tarvike- ja tuntiriveille
Työn valmistumiskuittaus sähköposti.
Vain oman tiimin suorittajien työt.
Työnjohtajan näkymän ruudunkaappaus tila
Toiston luonnissa lisäksi kopioitavat
Tarjouksen tai työmääräimen luonti työn pohjalta kopioimaan vain osan tiedoista
Tapahtumien tyypit
Käytä työnumeroa dimensiona/kustannuspaikkana.
Vasteaikaraportti
Työraportin tyypit
Työstä ilmoitus sovitun ajan perusteella