Kaikki kokoelmat
Työt
Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.
Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.

Miten automaattinen työaika toimii.

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntikirjauksien kohdistus työlle.

Käyttäminen

Kerääntyminen

Ohjelma kirjaa ylös aloitus ja lopetus aikoja, kun työtä aloittaa, lopettaa tai pistää tauolle.

Näiden erotuksia käytetään tuntimäärinä.

Asetuksista pystyy määrittämään miten näistä raa-oista arvoista muodostuu yhteensä tuntimäärä.

Lopettaessaan työn, niin viimeisin kirjauksen tunnit vertaa aloitustaan nykyhetkeen tuntien laskennassa.

Mitkä tuntikirjaukset?

Oletuksena käyttäjälle tulee kohdistettavaksi, vain omat tuntikirjauksensa, mutta oikeudella saa kohdistettua kaikkien kohteelle tunteja kirjaamien kohdistamattomat tunnit.

Kohdistus

Työllä ollessa kohdistamattomia tuntikirjauksia.

Työt ja tarvikkeet osiossa näkyy niiden kohdistus.

Kohdistamiseen on 2 eri tapaa.

1. Kohdistaa Työtunnit riveille "+ X h"-nappuloilla.

Tällöin ohjelma lisää Tuntia-kenttään kohdistamattomien tuntien määrän.

Ensimmäisen kohdistuksen jälkeen häviää tapa 2. kohdistaa, mutta voitte yhä kohdistaa saman tuntimäärän muihin kenttiin.

2. Kohdistaa tunnit ohi työstä, "Kohdista ohi X kohdistamatonta tuntia"-nappulalla:

Kun olette tällä kohdistaneet, niin häviää mahdollisuus kohdistaa tavalla 1.

Kohdistettuanne tavalla 1 tai 2 merkkaantuvat tunti rivit kohdistetuiksi väliaikaisesti ja työn tallennuksen yhteydessä merkataan kohdistetut tuntirivit pysyvästi talteen.

Pakollisuus

Työn tallennus epäonnistuu, jos yritetään tallentaa työtä valmiiksi tai valmiina jo olevaa työtä, jossa on kohdistamattomia tuntikirjauksia, mitä käyttäjä itse voi kohdistaa.

Tästä ilmoitetaan kaikilla kohdistus nappuloilla ja vielä virhe viestillä.

Huom!

Lenkki töistä ei tehdä tätä tarkistusta, jotta niiden suoritus onnistuu, vaikka ei olisi tuntikirjaus riviä, mihin kohdistaa määritetty lenkille.

Myöhemmin työtä muokkaamalla voi kohdistaa halutessaan tunnit myös lenkkitöihin.

Oikeudet

Kaikkien tuntien kohdistus työlle

Oikeudella Töiden kirjaus => Työ => Kaikkien tuntien kohdistus työlle voitte sallia käyttäjäryhmälle kaikkien käyttäjien tuntikirjauksien kohdistuksen työlle.

Oletuksena tämä on sallittuna pohja pää- ja toimisto-käyttäjillä.

Tuntien kohdistus työhön

Oikeudella Töiden kirjaus => Työ => Tuntien kohdistus työhön

voitte estää käyttäjäryhmiltä tuntien kohdistus toiminnon, joten heidän tuntinsa jäävät kohdistamattomaksi, eli Kaikkien tuntien kohdistus työlle oikeuden omaavien käyttäjien tehtäväksi.

Asetukset

Nämä asetukset löytyvät asetuksien HUOLTO: Työn asetukset osiosta.

Päälle/pois asettaminen

Koko toiminnallisuutta hallitaan asetuksella Työlle automaattisesti käytetty työaika tuntityönimikkeiden työajaksi.

Tämän asetuksen ollessa päällä työlle automaattisesti päivittyy siihen käytetty työaika tuntityönimikkeiden työajaksi.

Toiminnan määritys

Toiminnallisuuden ollessa päällä, voitte vaikuttaa sen toimintaan seuraavilla tavoilla.

Minimi

Asetuksella Tuntityönimikkeen työajan pyöristyksen minimilaskutus minuuttia pääsette säätämään mikä on pyöristyksen minimi määrä.

Tuntityönimikkeelle työajasta muodostettavan tuntimäärän pyöristyksen minimimäärä minuutteina

Tarkkuus

Asetuksella Tuntityönimikkeen työajan pyöristyksen tarkkuus minuutteina pääsette säätämään millä tarkkuudella tuntimäärä otetaan.

Tuntityönimikkeelle työajasta muodostettavan tuntimäärän ylöspäinpyöristyksen minuuttitarkkuus.

0 tarkoittaa että pyöristetään tunnin tarkkuuteen (eli samaa kuin 60).

1 tarkoittaa, että pyöristystä ei suoriteta.

30 tarkoittaa että pyöristetään ylöspäin puolen tunnin tarkkuuteen.

Vastasiko tämä kysymykseesi?