Kaikki kokoelmat
Työt
Työn elinkaari.
Työn elinkaari.
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn saapuminen.

Työ voi saapua järjestelmään kahdella eri tavalla.

(Kaikki ohjeessa mainitut välilehdet löytyvät Töiden kirjaus > Tyot-sivulta)

Nettisivuille upotettavalta lomakkeelta.

Olette lisänneet nettisivuillenne toimipisteen (Käyttäjänhallinta => Toimipisteet) takaa haetun osoitteen lomakkeeseen, tai upottaneet sen sivuillenne.

Nettisivujenne vierailija täyttää lomakkeen.

Tämän jälkeen se tulee teille näkyviin Web-saapuneet-välilehdellä.

Täältä:

  1. Avaatte työn muokkauksen

  2. Asetatte tilaksi Työmääräin painamalla "Työmääräimeksi"-nappulaa.

  3. Valitsette työlajikkeen.

  4. Kohdistatte jollekin suorittajalle, tai jätätte tyhjäksi, jos haluatte menevän vapaaksi.

  5. Täydennätte/korjaatte muut haluamanne tiedot.

  6. Tallennatte työn.

HUOM!

Web saapuneen saa myös kohdistumaan automaattisesti kohteen aluejaon suorittajalle asetuksella "Asetetaanko web saapuneissa työn oletusarvoiseksi suorittajaksi kohteen huoltomies?".

Työn manuaalisesti järjestelmään luomalla.

Aina voitte luoda työn myös manuaalisesti järjestelmään ihan työn perus luonti toiminnolla tai jos yrityksellänne käytössä Massatyöt-toiminnolla.

Työntekijän osuus.

Kun työ on luotu työmääräimeksi, niin joko sen suorittaja tai jos ei suorittajaa valittu, niin kuka tahansa pystyy ottamaan sen työnalle.

Ensin työntekijä aloittaa työn Aloita nappulalla ja saatuaan valmiiksi painaa Lopeta- nappulaa.

Työn lopetuksessa avautuu työn muokkaus näkymä, jossa kysytään työn tietoja, tarvikkeita ja tunteja.

Työntekijä täyttää nämä tiedot ja tallentaa työn.

Päällikön hyväksyntä

Halutessanne yrityksellänne voidaan asettaa, että tämä vaihe ohitetaan, jolloin heti työntekijän valmiiksi kuittauksessa menee työ odottamaan laskutuslupaa tai ei laskutettavaa tilaan, jos ei ollut mitään laskutettavaa.

Seuraavana työn vaiheena on päällikön hyväksyntä.

Tämä onnistuu "Tarkastamattomat"-välilehdeltä.

Täällä on työt, mitkä työntekijät ovat merkanneet valmiiksi, mutta päällikkö ei ole vielä niitä tarkistanut.

Avatkaa työn muokkaus, katsokaa että kaikki tiedot ovat oikein ja painakaa lopuksi

"Tallenna, hyväksy ja lukitse" tai "Tallenna, hyväksy ja lukitse sekä MYÖNNÄ LASKUTUSLUPA" nappulaa.

Molemmat nappulat merkitsevät työn ei laskutettavaa tilaan ja välilehdelle, jos työllä ei ollut mitään laskutettavaa.

Lisäksi molemmista ohjelma siirtyy automaattisesti listalla olevaan seuraavaan työhön.

"Tallenna, hyväksy ja lukitse" siirtää työn Laskuttamattomat-välilehdelle odottamaan laskutuslupaa ja "Tallenna, hyväksy ja lukitse sekä MYÖNNÄ LASKUTUSLUPA" ohittaa sen kokonaan.

Hyväksy ja lukitse massana

Käyttäjäryhmällänne ollessa oikeus Töiden kirjaus => Työt => Haun tuloksien hyväksyminen ja lukitseminen kerralla pystytte myös hyväksymään ja lukitsemaan kaikki haun työt kerralla Hyväksy ja lukitse-nappulan avulla.

Laskutuslupa

Jos tarkistus vaihe ohitettiin tai ei painettu "Tallenna, hyväksy ja lukitse sekä MYÖNNÄ LASKUTUSLUPA" nappulaa täytyy vielä niille töille antaa laskutuslupa missä on jotain laskutettavaa.

Tälläiset työt löytyvät Laskuttamattomat-välilehdellä, josta voitte avata työn ja painaa "MYÖNNÄ LASKUTUSLUPA".

Ohjelma avaa tämän jälkeen listalla olevan seuraavan työn.

Koontilasku

Firasor muodostaa automaattisesti koontilaskuja töistä joiden seuraavat ehdot täyttyvät

  1. Työn Laskutusasiakas kenttä on tyhjä (Ei ole erikseen määritelty laskutusasiakasta vaan työ ottaa laskutusasiakkaan kohteen laskutusasiakkaasta)

  2. Ovat samalle toimipisteelle.

  3. Ovat samalle kohteelle.

  4. Arvonlisävero valinta on sama.

Koontilaskutus ei kosketa sopimuslaskutusta, vaan nämä lähtevät aina omana laskunaan.

Laskutus

L7 ohjelmaan laskutuksessa ohitetaan tämä osio, kun jos työ on saanut laskutusluvan, niin se lähetetään automaattisesti laskutettavaksi L7 ohjelmistoon.

Muille laskutusrajapinnoille luodaan Firasorissa laskut ja lähetetään niihin.

Tämä onnistuu Laskutus => Laskuttamattomat työt-sivulta.

Tälle sivulle ohjelma muodostaa kaikista töistä, mille on laskutuslupa annettu ja ei ole vielä laskutettu lasku kohtaisen koosteen.

Lisäksi huomauttaa mahdollisista puutteista tiedoissa.

Voitte sitten luoda koosteella olevat laskut ruksaamalla ne valituksi ja painamalla joko:

1. Luo laskut

Sinun tulee erikseen lähettää laskut taloushallinto-ohjelmistoon yksitellen kohdasta Laskutus -> Laskuttamattomat.

2. Luo ja lähetä laskut

Luo laskut valituista ja lähettää ne eteenpäin taloushallinto-ohjelmistoon.

nappulaa.

Näistä yleisin on nappula 2. Luo ja lähetä laskut ja 1. vain jos tarvitsette manuaalisen välivaiheen tai muun viiveen laskutusohjelmaan lähetykselle.

Vastasiko tämä kysymykseesi?