Kaikki kokoelmat
Työt
Työnjohtajan näkymä
Työnjohtajan näkymä
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työnjohtajan näkymässä (Työt / Työnjohtajan näkymä) töitä voi siirtää tekijältä toiselle tai eri aikaan. Myös kohdistamattomia töitä voi siirtää tekijälle.

Työnjohtajan näkymässä voi luoda välilehtiä ja määritellä välilehdessä näytettävät työntekijät. Työntekijät näkyvät vierekkäin sarakkeissa ja työt näkyvät ryhmiteltynä aika"slotteihin". Ylimpänä aikasloteista on Aiemmat, jossa on kalenterin aikaväliä edeltävät työt.

Ylhäältä valitaan päiväys ja näkymän aikaslottien tarkkuus (kuukausi, viikko, päivä) sekä missä tilassa olevat työt näytetään (aloittamattomat, keskeneräiset, valmiit).

Työboksit voi raahata toiselle työntekijälle (muuttaa työn suorittajaa) tai/ja toiseen aikaan. Kuukausi- tai viikkoslotteihin raahaatessa ohjelma kysyy päiväystä ja kellonaikaa. Päiväslottiin raahatessa työn päiväys vaihtuu, mutta kellonaika pysyy samana. Jos rahaa aikasloteista Aiemmat-slottiin, päiväykseksi tulee kalenterin alkupäivää edeltävä päivä.

Työboksissa näkyy A/K/V-tilailmaisinpainike (A = aloittamaton, K = keskeneräinen, V = valmis), kohteen nimi ja työlajike, työn päiväys ja kellonaika sekä kuormituskesto.


Työboksin A/K/V-tilailmaisinpainikkeesta aukeaa työn pika-popup, josta voi vaihtaa työn suorittajaa, julkaisupäivää, suunniteltua aikaa, sovittua aikaa ja työn suorituksen päivämäärää sekä kuormituksen kestoa. Lisäksi näkyy työn kuvaus ja työseloste sekä painike josta voi avata työn muokkausta/katselua varten.


Aikakenttien logiikka:

----------------------

- Jos työ on keskeneräinen tai valmis, sen tekijää tai aikaa ei voi muuttaa. Poikkeuksena on keskeneräiseksi merkitty, esim. Odottaa varaosia.

- Jos työ on aloittamaton ja on määritelty sovittu aika, muutetaan sovittua aikaa. Tästä kysytään varmistus, koska kyseessä on asiakkaan kanssa sovittu aika.

- Jos työn on aloittamaton, eikä ole määritelty sovittua aikaa, mutta on suunniteltu aika, muutetaan suunniteltua aikaa.

- Muuten julkaisupäivää.


Mobiili:

--------

- Kosketusnäytöissä raahaaminen vaatii työboksin valitsemisen klikkaamalla, jottei skrollatessa vahingossa tee raahauksia.


Kalenterin aikaväli:

--------------------

- Jos on kuukausiruksi valittuna, näyttää valitun päivän koko kalenterikuukauden. Jos myös viikkoruksi valittuna, ja viikko alkaa ennen valitun päivän kuukautta, näyttää myös sen viikon ja samoin jos viikko päättyy valitun päivän kuukauden jälkeen, näyttää myös sen viikon.

- Jos on viikkoruksi valittuna (mutta ei kuukausiruksia), näyttää valitun päivän koko viikon.

- Jos on päiväruksi valittuna (mutta ei kuukausi- eikä viikkoruksia), näyttää valitusta päivästä viikon eteenpäin.


Kalenterin aikaslotit:

----------------------

- Jos on päiväruksi valittuna, näyttää päiväslotit kalenterin aikaväliltä ja työt lajiteltuna näihin slotteihin.

- Jos on viikkoruksi valittuna (muttei päiväruksia), näyttää viikkoslotit kalenterin aikaväliltä ja työt lajiteltuna näihin.

- Jos on kuukausiruksi valittuna (muttei viikko- eikä päiväruksia), näyttää kuukausislotit kalenterin aikaväliltä ja työt lajiteltuna niihin.

- Aikaslottien otsikossa on aika jota aikaslotti edustaa: kuukausislotissa vuosi ja kuukausi, viikoslotissa viikon aikaväli ja viikkonumero, päiväslotissa viikonpäivä ja päiväys sekä viikkonumero. Viikonloput ja vapaapäivät on punaisella tekstillä. Vapaapäivän nimi lukee otsikossa.

Edellinen (<) / Seuraava (>) -painikkeet hakupäivä-kentän vieressä:

-----------------------------------------

Jos on kuukausiruksi valittuna:

- Edellinen: hakupäivä siirtyy edellisen kuukauden samaan päivään.

- Seuraava: hakupäivä siirtyy seuraavan kuukauden samaan päivään.

- Jos kuukaudessa ei ole kyseistä päivää, siirtyy kuukauden viimeiseen päivään.

Jos on viikkoruksi valittuna:

- Edellinen: hakupäivä siirtyy 7 pv taaksepäin.

- Seuraava: hakupäivä siirtyy 7 pv eteenpäin.

Jos on päiväruksi valittuna:

- Edellinen: hakupäivä siirtyy 8 pv taaksepäin.

- seuraava: hakupäivä siirtyy 8 pv eteenpäin.

Työn kuormituskesto ja sen jyvittyminen aikaslotteihin:

-------------------
- Työboksin ylälaidassa näkyy arvioitu kuormituskesto tunteina sekä asiaa kuvaava palkki.

- Lyhytkestoiset työt näkyvät yhtenä työboksina, pitkäkestoiset jyvittyvät seuraaville aikasloteille koostuen siten useasta työboksista. Seuraaville aikasloteille jyvittyneet työboksit ovat matalampia ja himmeämpiä kuin työn ensimmäinen työboksi.

- Päiväslotit: jos työtä ei saada tehtyä normaalin työajan puitteissa (klo 8-16), työ jyvittyy seuraaville päiville. Jos työ alkaa esim. klo 12, päivälle kuormittuu 4 tuntia (12-16), loput seuraaville päiville.

- Viikkoslotit: Jos kuormituskesto ylittää 7pv * 8 tuntia, jyvittyy seuraaville viikoille.

- Kuukausislotit: Jos kuormituskesto ylittää kuukauden pituuden päivinä * 8 tuntia, jyvittyy seuraaville kuukausille.

- Työboksin ylälaidassa näkyy jyvittynyt kesto / työn kokonaiskesto. Jos ensimmäisenä päivänä 8 tunnin työstä tehdään 6 tuntia, ensimmäisen päivän kohdalla lukee 6 / 8 h ja seuraavan päivän kohdalla 2 / 8 h.

- Jyvityksissä ei oteta huomioon viikonloppuja eikä vapaapäiviä eli kuormituskesto jyvittyy myös näille.

- Jyvitykset edellisiltä aikasloteilta näkyvät ylimpänä aikaslotissa ja sen perässä varsinaiset.

- Päällekkäisyyksiä ei oteta huomioon eli monta työtä voi olla kuormitettuna samaan aikaan.

- Työtä voi siirtää ja klikata sekä varsinaisesta työboksista että jyvitysbokseista.

- Kun hiirellä menee työboksin/jyvitysboksin päälle, näytetään sinisellä värillä korostettuna työn kaikki työboksit eri aikasloteissa.

Huoltokalenterityöt / Muut työt

-------------------

Jos huoltokalenterityöt on ruksattuna, näyttää huoltokalenterityöt. Jos Muut työt on ruksattuna, näyttää muut kuin huoltokalenterityöt.

Töiden toistot

-------------------

Jos Näytä toistot on ruksattuna, näyttää ajastetut eli toistotyöt. Toistetut, toistettavat ja toistotyöt erottaa muista että niissä on työboksit ilman reunapyöristystä. Toistettavat työt ovat paksummalla reunaviivalla. Jos kyseessä on toistotyö, työboksin klikkaamisesta aukeavan työ-popupin ylälaidassa on maininta ettei toistotyötä voi muokata vaan muokataan toistettavaa työtä. Toistotyötä ei voi siirtää draggaamalla, mutta aloittamatonta toistettavaa työtä voi.

Aiemmat (kalenteria ennen): Näkyvissä toistettavat työt ja toistotyöt.

Aikaslotit (kalenterin aikana): Näkyvissä toistetut työt, toistettavat työt ja toistotyöt, joiden generointilähde saattaa olla Aiemmat-slotin aikana.

Tulevat (kalenterin jälkeen): Toistettavat työt näkyvät. Toistettuja töitä ei näy, eikä toistotöitä.

Toistettu työ: Työstä on luotu jo uusi toistettava työ josta toistot taas generoidaan.

Toistettava työ: Aloittamaton tai keskeneräinen työ, jossa on toistomääritys. Kun toistettava työ kuitataan valmiiksi, siitä luodaan uusi työ toistomääritysten perusteella. Jos eräajotoistot on asetuksista kytketty päälle, toistotyö luodaan toistomääritysten perusteella ilman kuittausta valmiiksi.

Toistotyö: Virtuaalinen työ, joka on generoitu toistettavan työn toistomääritysten perusteella.

Monisuorittajatuki

-------------------
Jos työllä on useampi kuin yksi suorittaja, se näkyy kunkin työn suorittajan sarakkeessa omana työboksinaan. Jos tällaista boksia raahaa toisen työntekijän sarakkeeseen, työn tämä suorittaja vaihtuu. Jos tällaisen boksin raahaa Kohdistamattomat-sarakkeeseen, työn tämä suorittaja poistetaan työltä (jos työlle jää vielä suorittajia, se ei näy Kohdistamattomat-sarakkeessa).

Vastasiko tämä kysymykseesi?