Kaikki kokoelmat
Työt
Tapahtumien tyypit
Tapahtumien tyypit

Miten saatte tapahtumille tyypit

Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten
  1. Yrityksellänne pitää olla aktivoituna toiminto Rekisterit => Tapahtumien tyypit

    1. Myynniltä tai käyttöönotolta voi tiedustella tätä toimintoa.

  2. Sallikaa kyseinen toiminto haluamillenne käyttäjäryhmille.

  3. Luokaa toiminnon avulla tapahtumille tyyppejä.

  4. Ollessa vähintään 1 poistamaton tyyppi, näkyy tapahtumille tyyppi valinta.

  5. Pystytte myös hakemaan tapahtumia tyypillä

Itse tapahtumista lisätietoja ohjeartikkelissa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?