Kaikki kokoelmat
Työt
Monisuorittajatuki
Monisuorittajatuki
Santeri Hetekivi avatar
Tekijä: Santeri Hetekivi
Päivitetty yli viikko sitten

Työn suorittajan lisääminen ja vaihtaminen

Firasorissa voi lisätä työlle useampia suorittajia. Suorittajia voi vaihtaa/lisätä:

- Avaamalla työn muokkauksen Työt-sivulla ja painamalla Muokkaa-painiketta ja muokkaamalla Työntekijät-kenttää

- Huoltomiehen etusivun painikkeista avautuvassa työlistauksessa hampurilaismenusta "Muuta työn suorittajaa"

- Työnjohtajan näkymässä raahamalla työtä tekijältä toiselle

- Työnjohtajan näkymässä avaamalla pikapopupin ja sieltä muokkaamalla Työntekijät-kenttää

Työnjohtajan näkymä

Työnjohtajan näkymässä työ näkyy kaikkien niiden suorittajien sarakkeissa, jotka on työn työntekijöinä. Jos työboksin raahaa toiselle, vain kyseinen suorittaja vaihtuu, muiden jäädessä ennalleen.

Työn aloittaminen

Omat aloittamattomat työt näkyvät "Omat aloittamattomat työt" ja "Omat huoltokalenterityöt" -välilehdissä ja etusivun painikkeilla. Kukin työn suorittajista painaa työn aloitetuksi. Vaikka toinen työntekijä olisi jo aloittanut työn, itsellä se näkyy aloittamattomana kunnes on itse aloittanut.

Jos tuuraaja aloittaa tuurattavan työn, tuuraaja lisätään työn suorittajaksi (jolloin työ siirtyy Omat keskeneräiset -välilehdelle tai painikkeen taakse).

Keskeneräinen työ

Omat aloitetut työt näkyvät "Omat keskeneräiset" -välilehdellä ja -painikkeen takana ja omat keskeneräiset huoltokalenterityöt "Omat huoltokalenterityöt" -välilehdellä ja -painikkeen takana. Työ säilyy näillä välilehdillä myös jos työn merkitsee keskeneräiseksi.

Keskeneräiseksi merkitseminen

Kukin suorittaja voi merkitä työn keskeneräiseksi ja syöttää keskeneräisyyden syyn, esim. "Odottaa varaosia". Työllä voi olla vain yksi keskeneräisyyden syy kerralla. Jos työllä on jo keskeneräisyyden syy, toinen työntekijä voi korvata sen tai lisätä vapaana tekstinä oman syynsä ja yhdistää siihen aiemman työntekijän syyn.

Kaikilta keskeneräiseksi?-ruksi

Jos käyttäjällä on sallittuna oikeus Töiden kirjaus / Työt / Valmiiksi asettaminen kaikilta suorittajilta, näkyy "Onko kesken" ruksaamisen jälkeen ruksi "Kaikilta keskeneräiseksi?". Jos sen ruksaa, kaikkien työntekijöiden tuntikirjaukset (työosuudet) palautetaan keskeneräisiksi, ja työ näkyy silloin työntekijöillä keskeneräisissä töissä. Jos se ei ole ruksattuna, työntekijöiden tuntikirjaukset jäävät sillensä ja niillä jotka ovat merkinnet työn valmiiksi näkyy Omissa valmiissa ja niillä jotka eivät vielä ole merkinneet valmiiksi, näkyy keskeneräisissä.

Nyrkkisääntönä "Kaikilta keskeneräiseksi?"-ruksille:

- jos työ ei vaadi enää työntekijöiltä huomiota, jätä ruksaamatta

- jos työ vaatii työntekijöiltä toimenpiteitä, ruksaa, jolloin työ näkyy työntekijöillä keskeneräisenä, jolloin työntekijät tietävät että jotain pitää vielä tehdä

Valmiiksi kuittaaminen

Kun työntekijän oma osuus työstä on valmis, hän painaa työlistauksessa Lopeta, syöttää työselosteen, tarvikkeet ja työtunnit ja tallentaa. Työ kuittautuu omalta osalta valmiiksi, jos "Onko kesken" ei ole ruksattuna. Tällöin työ siirtyy "Omat valmiit" -listalle, vaikka muut työntekijät eivät olisi vielä kuitanneet valmiiksi.

Jos kaikki eivät ole kuitanneet valmiiksi, työlistauksessa näkyy keiltä kuittaus puuttuu. Jos tällöin kesken syytä ei ole ennestään syötettynä, kesken syyksi tulee "Kaikki eivät ole kuitanneet".

Vasta kun kaikki työntekijät ovat kuitanneet työn Tallenna-painikkeella siten että Onko kesken ei ole ruksattuna, työ muuttuu lähetteeksi ja siirtyy Valmiit-listalle.

Jos tuuraaja kuittaa työn valmiiksi, samalla kuitataan valmiiksi tuurattavien osalta.

Työn kuittaaminen valmiiksi kaikilta

Tietyt käyttäjäryhmät voivat merkitä työn kaikilta valmiiksi "Merkitse työ kaikilta valmiiksi" -painikkeella joka löytyy Töiden kirjaus / Työt -sivun rivitoimintopainikkeena. Tämä painike on näkyvissä niille käyttäjäryhmille, joille on sallittuna oikeus Töiden kirjaus / Työt / Valmiiksi asettaminen kaikilta suorittajilta (joka on oletuksena sallittuna Pääkäyttäjä- ja Toimisto-ryhmille.

Tällöin kaikkien työntekijöiden tuntikirjaukset (työosuudet) merkitään valmiiksi ja työ kuitataan lähetteeksi.

Tuntikirjaukset

Kunkin työntekijän tuntikirjaukset tallentuvat erikseen. Tuntikirjaus alkaa kun painaa Aloita ja päättyy kun painaa Tauota tai työ tallennetaan Tallenna-painikkeella. Uusi tuntikirjaus luodaan kun painaa Jatka.

Kun työntekijä aloittaa työn, omat muut avoimet tuntikirjaukset päätetään automaattisesti. Kun työntekijä kuittaa työn valmiiksi, tuntikirjaukset merkitään valmiiksi, jolloin tulkitaan että työntekijä on valmis ja työ näytetään hänelle Omat valmiit -listalla.

Työntekijöiden poisto

Jos työntekijä poistetaan työn työntekijöistä, työ ei näy enää tuon työntekijän listoilla. Jos työntekijällä on tuosta työstä avoimia tuntikirjauksia, ne päätetään automaattisesti viimeistään työn muuttuessa lähetteeksi. Samalla poistetun työntekijän tuntikirjaukset kuitataan valmiiksi.

Vastasiko tämä kysymykseesi?